Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bílá magie 1. ročník

2. 9. 2019

Bílá magie Skripta 1. ročník 

 

Pravidla v hodině

 

1. Chci, abyste mi vykali. Školní pravidla tykání zakazují, takže s tím nic, bohužel, neudělám ani já, ani vy.

2. Chci, abyste chodili na hodiny včas. Pak z té hodiny nic nemáte a chybí vám výklad.

3. Když budete chtít něco říct, a neurčím jinak, tak se přihlásíte. Je to ohleduplnější ke všem, kdo jsou s vámi ve třídě.

4. Vím, že budu vypadat jako potvora, ale chci, abyste v hodinách dávali pozor a nebavili se mezi sebou. A nechci vidět ani šeptání. Není to zrovna příjemné, když já nebo někdo z vás mluví a vy ho svým mluvením rušíte. Debaty jsou samozřejmě výjimkou.

5. Chci, abyste psali domácí úkoly. Tyto známky jsou totiž velice důležité. Proto kdo úkol neodevzdá, dostane Trola.

6. Zápisky si pište do sešitu. (Záleží pouze na vás, jestli to bude ve Wordu, PowerPoint, nebo OneNote.) Ale na konci roku budu chtít sešity vidět a dostanete za ně známky.

7. Po skončení hodiny vám, kdo se bude snažit, přičtu body za aktivitu v hodině.

 

Pravidla v diskusi

 

1) Při debatách se nehlásíme. Mluvíme rovnou. 

2) Nebojíme se říct svůj názor. Nikdo vás za váš názor nebude kamenovat. A já už vůbec ne. 

 

Pojem magie

 

Co je magie?  

Magie je energie, síla, vycházející zevnitř, z nás, ale i ze všech věcí a živých organismů okolo nás. 

Jestli tato síla bude dobrá, nebo zlá, záleží vždy a pouze na samotném kouzelníkovi, jak tuto sílu využije. 

Magie je věda, tak i umění. 

Věda v tom smyslu, že provádění kouzel vyžaduje bádání a znalost čarodějnických postupů. 

Proto jste také tady na škole, že ano? 

Magie je ale i umění. A to proto, že musíte zapojit svou intuici a být kreativní. 

Při praktikování magie se obojí prolíná a podle své vůle tím usměrňujete přírodní síly, abyste dospěli k požadovanému výsledku. 

 

Druhy magie

 

Magii můžeme dělit různými způsoby. Nejjednodušší a nejprostší je dělení na dobrou, kladnou magii a na zlou, zápornou magii. 

Můžeme ji dělit i podle barev. Například na bílou, černou, červenou, zelenou, nebo šedou. 

Méně známé je dělení na magii lidovou, přírodní, obřadní, a souhlasnou. 

O magii, kterou rozdělujeme podle barev, si do příští hodiny najděte informace v knihovnách. Pak se vás na vaše výsledky hledání zeptám. 

My si dnes vysvětlíme magii lidovou, přírodní, obřadní, a souhlasnou

 

Lidová magie zahrnuje staré pověry a lidové praktiky, které se dodnes používají. Například co uděláte, když vám jde přes cestu černá kočka? Počkáte, až vás přejde jiný člověk anebo se seberete a jdete jinou cestou. 

 

Přírodní magie používá bylinky, kameny, stromy, a svíčky pro nasměrování energie. Přírodní magie také využívá sílu Měsíce, Slunce a planet okolo nich. 

 

Obřadní magie – je spojena s prováděním rituálů, užitím určitých rekvizit a přesných formulací. Často se jí říká vysoká magie

 

Souhlasná magie spočívá v použití předmětů, které představují požadovaný výsledek. Například, pustíte sprchu, abyste přivolali déšť. 

 

Pravidla magie   

1. Na nikoho nepoužijte kouzlo bez jeho svolení. 

2. Nikdy nekouzlete, abyste tím někomu, nebo i sobě uškodili. 

3. Nikdy nekouzlete v hněvu. 

4. Nikdy nekouzlete ve spěchu.  

Existují samozřejmě i výjimky. Například pokud někoho chcete vyléčit a on vám nemůže dát své svolení, nebo pokud chcete bránit sebe nebo někoho jiného před nebezpečím. 

Existuje i takzvané zlaté pravidlo. 

 

Zlaté pravidlo  

Jsou známé dvě verze zlatého pravidla. Ale obě jsou si hodně podobná. Zní:  

Čiň, co chceš, pokud tím nikomu neškodíš. Nebo také: Čiň ostatním to, co si přeješ, aby oni činili tobě. 

Také byste neměli zapomínat na Zákon tří. 

 

Zákon tří zní: Cokoliv uděláte, třikrát se vám vrátí. I to dobré, i to zlé. 

 Tyto pravidla jsou velice důležitá a neměli bychom na ně zapomínat! Budeme se k nim často vracet.

 

Bílá magie a její rozdělení

Bílá magie je velmi široký pojem. Patří totiž do ní vše, co může člověku jakýmkoliv způsobem pomoci. Díky Bílé magii můžeme léčit, povzbudit, nebo naopak uklidnit, můžeme i poradit při různých problémech, nebo varovat před nebezpečím. Těch možností je velké množství. Brzy zjistíte, že během let, kdy se budete učit Bílou magii, nahlédneme do spousty předmětů, které se už na této škole učíte. 

Ale NIKDY NESMÍME UBLÍŹIT!!! V tom případě by totiž šlo o magii černou! 

A také je tu, bohužel, jedno velké nebezpečí. Všechno na světě se dá zneužít. Proto si budete v budoucnu muset dávat pozor na to, aby vás nikdo nemohl zneužívat, ani se o to pokoušet. 

 
Do Bílé magie patří například:  

Bylinkářství 

Lektvary 

Aromaterapie 

Amulety a škapulíře 

Věštění 

Numerologie 

Magie barev 

Astrologie 

Astronomie 

Runy 

Tarot 

Léčitelství 

 

 BARVY 

Barvy patří mezi nejmocnější magické energie. Velkou výhodou je, že jsou velmi snadno dosažitelné. Rozdílné barvy jsou spojené s rozdílnými stránkami života. Například červená s láskou, zelená s růstem, modrá s komunikací. (a nemyslím tím silnice). 

Magie používá většinou základní barvy. Jsou to červená, růžová, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, hnědá, černá a bílá. K těmto barvám přidáme ještě zlatou a stříbrnou. 

Pro využití energie barev v magii potřebujeme pouze jakýkoliv předmět, který má žádanou barvu. Můžeme tento předmět nosit jako část oblečení, nebo mít ho u sebe jako talisman. Možností jak tyto předměty použít je velké množství. 

Tyto předměty jsou například: inkoust, tužka, pastelka, kámen nebo krystal, barevná svíčka bez vůně, šaty nebo oděvní doplněk, stužka, niť a podobně. 

Můžeme však použít i více barev najednou. Například spleteme stužky, nebo použijeme vícebarevnou svíčku. 

Každá barva je spojená s určitou energií, planetou, dnem v týdnu. Ale o tom si povíme až v dalších ročnících. 

Nyní si něco povíme o každé barvě zvlášť. 

ČERVENÁ – barva lásky a vášně 

Vyvolává hněv, vášeň, odvahu, milostnou touhu, lásku a ambice. Tělesně povzbuzuje sílu, vibrace, sexuální vitalitu a zdraví. 

RÚŽOVÁ – barva romantické lásky 

Je spojená se všemi romantickými a pozitivními věcmi, včetně dobré vůle, pokoje, zálib, citově vyzrálého partnerství, starostlivosti, péče, šťastného manželství a emocionálního zdraví. 

ORANŽOVÁ – barva ctižádosti a byznysu 

Spojuje se s kariérou a jejími cíli, obchodem, podnikáním, prodejem a úspěchem. A také se sebedůvěrou, silou, spravedlností, podporou, egem, pýchou, materialismem. 

ŽLUTÁ – barva intelektu a mysli 

Je spojena s učením, inteligencí, dlouhodobou pamětí, filosofií. V tělesné oblasti je spojená s nervovým systémem a v citové oblasti má vztah k přitažlivosti, šarmu, přesvědčivosti a důvěře. Můžete ji použít i pro získání ochrany a pro podnícení představivosti. 

ZLATÁ – barva bohatství a výhry 

STŘÍBRNÁ – barva intuice a okultních schopností 

ZELENÁ – barva země 

Je symbolem harmonie, plodnosti a prosperity a štěstí. Pod pojmem plodnost si můžeme představit početí, úrodnost, bohatou kariéru. 

MODRÁ – barva komunikace a léčení 

Povzbuzuje spiritualitu a kreativitu. Uklidňuje děti a pomáhá usnout. Také léčí citové rány způsobené komunikací. Ve světě byznysu je spojena s pravdou a důvěrou. 

FIALOVÁ – barva moci, ambicí a sebevědomím 

Je spojená se spiritualitou, mocnými lidmi, okultními schopnostmi a skrytými znalostmi. 

HNĚDÁ – barva přírody 

Je spojená více se zvířaty, než s rostlinami. Patří spíše k lesům a divočině.

ČERNÁ – 

Je spojená s ochranou a odstraňováním. Byla přiřazována „temné, odvrácené straně“. Tedy všem obtížným, nebezpečným a škodlivým stránkám života. Ochraňuje domov. 

BÍLÁ – 

Představuje jak nedostatek barev, tak spojení všech barev. Je symbolem dětství, mateřství, čisté lásky. Jde o barvu nevinnosti, spojenou s pokojem, mírem, upřímností a pravdou.